2017 kampaania

Tutvu kampaania tingimustega: Kampaaniareeglid 2017

Ajavahemikul 19.04.2017-25.08.2017 (edaspidi kampaania periood) viib KTM Eesti (Ekstreemmoto OÜ, reg nr 10477849, Harjumaa, Saku vald, Jälgimäe küla, Mõisavahe tee 3, 76404) (edaspidi korraldaja) läbi kampaania “Rendi tsikkel ja naudi vabadust!”, mille käigus on võimalik osaleda erinevate auhindade loosis.

1) Kampaania peaauhinnaks on tuhande euro väärtuses sõiduvarustust KTM Eesti esinduskauplusest. Vaheloosimiste kaudu jagatakse osalejatele lisaauhindadeks KTM sümboolikaga võtmehoidjaid, joogitasse, päikeseprille, jms. Lisaauhindade lõpliku koguarvu võib korraldaja määrata kampaania jooksul toimuvate loosimängude käigus jooksvalt ning vastavalt osavõtule.

2) Kampaanias võivad osaleda Eesti Vabariigis elavad füüsilised isikud, välja arvatud korraldaja ja korraldaja tütarettevõtete töötajad ning nende perekonnaliikmed, kes täidavad kõiki kampaania tingimusi ning liituvad kampaania perioodil või on liitunud varasemalt KTM Eesti Facebooki lehega aadressil https://www.facebook.com/ktmeesti meeldib (like) nupu funktsiooni kaudu.

3) Kampaanias osalemiseks peab osaleja veebilehele www.renditsikkel.ee või KTM Eesti esinduskauplusest (Mõisavahe tee 3, Jälgimäe) rentima vabalt valitud tsikli vähemalt üheks päevaks kampaania perioodi vältel.

4) Kampaania peaauhinna loosis osalemiseks peab osaleja täitma järgnevad tingimused:
1.1 Valima kampaania veebilehel www.renditsikkel.ee või KTM Eesti esinduskauplusest (Mõisavahe tee 3, Jälgimäe) endale sobiva tsikli, rentimise perioodi ning täitma renditingimused (www.renditsikkel.ee/renditingimused/).
1.2 Olema KTM Eesti Facebooki lehe fänn ning jagama (share) avalikult oma Facebooki ajajoonel vähemalt ühte KTM Eesti Facebooki lehel olevat kampaaniapostitust.

5) Kampaania lisaauhindade loosimises osalemiseks peab osaleja täitma järgnevad tingimused:
5.1 Jagama (share) avalikult oma Facebooki ajajoonel vähemalt ühte KTM Eesti Facebooki lehel olevat kampaaniapostitust.
5.2 Vastama antud kampaaniapostituses esitatud küsimusele, lisades vastuse postituse alla kommentaarina.

6) Kampaania peaauhinna loosimine toimub 25.08.2017, lisaauhindade loosimised toimuvad ajavahemikus 01.05-18.08.2017. Võitjad loositakse välja korraldaja esindaja poolt juhuslikkuse alusel.

7) Korraldajal on õigus eemaldada kampaaniast kõik osalejad, kes korraldaja arvates ei vasta etteantud reeglitele, kaasa arvatud juhud, kui korraldaja põhjendatult kahtlustab, et osaleja kasutab valeandmeid ja/või -kontot.

8) Korraldajal on õigus kampaania ühepoolselt katkestada käesolevate reeglite olulise rikkumise või vääramatu jõu tõttu, teatades sellest oma Facebooki lehel.

9) Kõik auhinna võitjad avalikustatakse KTM Eesti Facebooki lehel. Võitjad peavad endast märku andma meiliaadressi “info@ktm.ee” kaudu ning edastama oma kontaktandmed, misjärel korraldaja lepib võitjaga kokku auhinna kättesaamise aja ning koha. Auhinna võitja peab teavitama korraldaja esindajale oma ees- ja perekonnanime ja sünniaja, tagamaks, et auhind läheb õigele võitjale. Peaauhinna võitjaga võetakse ühendust alates 25.08.2017. Lisaauhindade võitjate nimed avalikustatakse kampaania perioodi vältel vastava vaheloosi toimumise kuupäeval.

10) Kui auhinna võitjaga ei ole korraldajast mitte sõltuvatel põhjustel võimalik ühendust saada viie tööpäeva jooksul pärast loosimistulemuste väljakuulutamist, on korraldajal õigus jätta auhind välja andmata või korraldada antud auhinnale kampaanias osalenute vahel uus loosimine.

11) Kui korraldaja on saanud auhinna võitjaga ühendust ja temaga kokku leppinud auhinna kättesaamise aja ning koha, kuid sellest hoolimata võitja ei tule auhinnale järgi, või teatab oma soovist auhinnast loobuda või ei teata korraldaja esindajale telefonitsi oma täisnime või sünniaega või ei esita korraldaja esinduses korraldaja esindajale isikut tõendavat dokumenti, siis hoiab korraldaja auhinda alles ühe ööpäeva, selle aja möödumisel kaotab võitja õiguse auhinnale ja korraldajal on õigus jätta auhind välja andmata või loosida auhind teisele kampaanias osalejale.

12) Auhinna väljastamisel on korraldaja esindajal õigus küsida auhinna võitjalt isikut tõendavat dokumenti, mis on vajalik veendumaks, et auhind väljastatakse õigele võitjale.

13) Kampaania korraldatakse ja viiakse läbi Eesti Vabariigi territooriumil.

14) Kampaania kehtib 19.04.2017-25.08.2017.

MUUD SÄTTED

1) Kõik pretensioonid kampaania korraldamise või läbiviimise kohta tuleb saata aadressile “info@ktm.ee”. Kõik kampaaniat puudutavad vaidlused lahendatakse Eesti Vabariigi seadusandluse alusel. Korraldaja ei levita kampaania käigus saadud andmeid kolmandatele osapooltele ja lähtub isikuandmete töötlemisel kehtivatest nõuetest.

2) Käesolevas kampaanias osalemisega nõustuvad osalejad järgima etteantud reegleid ning korraldaja otsuseid, mis on kõikides kampaaniaga seonduvates küsimustes lõplikud. Auhind antakse ainult käesolevaid reegleid järgivale osalejale.

3) Korraldajal on õigus käesolevaid reegleid mis tahes hetkel ühepoolselt muuta või parandada.

4) Käesolevate reeglitega reguleerimata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigi seadustest. Mis tahes käesolevates reeglites reguleerimata küsimustes võib korraldaja teha ühepoolseid otsuseid, lähtudes seadusest ja käesolevatest reeglitest.

5) Kampaanias osalemisega on osaleja nõus enda isiklike andmete korraldajapoolse töötlusega kampaaniaga seotud eesmärkidel, kaasa arvatud osaleja identiteedi kontrollimiseks ja osalejaga ühenduse võtmiseks, samuti oma e-maili aadressi lisamisega KTM Eesti uudiskirjalisti.

6) Kampaania auhinna vastuvõtmist loetakse ühtlasi ka võitjapoolse loa andmisena korraldajale kasutada võitja nime meedias, reklaamides, PR-kampaaniates jms üritustel ilma võitjale selle eest täiendavat tasu maksmata ja vastavat kokkulepet sõlmimata.

7) Reeglite olulisel rikkumisel või kuritarvitamisel või vääramatu jõu korral on korraldajal õigus kampaania igal ajal ühepoolselt lõpetada ja jätta auhinnad välja loosimata ja/või auhinnad võitjatele üle andmata, teatades sellest KTM Eesti Facebooki lehel.